عنوان:فروشگاه آنلاین دیجی اکسین
وب‌سایت:https://digioxin.ir
پیش فاکتور
تلفن:061-91014930 / 021-91690198
آدرس:دزفول - خیابان آفرینش نبش شریعتی - ساختمان بانک پاسارگاد
کدپستی:6461118335
شماره ثبت/ملی:6148
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
تاریخ تحویل
ساعت تحویل
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب